Σεμινάριο Μη Συμβατικής Οικονομικής Σκέψης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Την Παρασκευή 23/3/2018, το σεμινάριο μη συμβατικής οικονομικής σκέψης συνεχίζεται! Η συνάντηση ορίζεται στις 4μ.μ στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης Αριστοτέλους 29 (3ος Όροφος) πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Σεμινάριο Μη Συμβατικής Οικονομικής Σκέψης - Παρασκευή 9/3

Την Παρασκευή 9/3 το σεμινάριο Μη Συμβατικής Οικονομικής Σκέψης συνεχίζει μετά την πρώτη συνάντηση διδασκόντων και ενδιαφερομένων. Η συνάντηση ορίζεται στις 4μ.μ στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης Αριστοτέλους 29 (3ος Όροφος) πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.