1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - 5ος ΚΥΚΛΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ