ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Το Πρόγραμμα των τριών επόμενων συναντήσεων του Σεμιναρίου είναι το εξής:

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου: Οικονομικές Θεωρήσεις της Κρίσης. Εισηγητής Απόστολος Δεδουσόπουλος

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου: Κοινωνιολογικές Θεωρήσεις της Κρίσης. Εισηγητής Ιορδάνης Ψημμένος

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου: Η Κρίση, ο Μαρξ, οι Μαρξιστές. Εισηγητές Διονύσης Γράβαρης - Απόστολος Δεδουσόπουλος