5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - 4ος ΚΥΚΛΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΛΩΝΗ - ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ