5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - 4ος ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΩΝΗ