4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - 4ος ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗ -ΗΧΗΤΙΚΟ