3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - 4ος ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ