2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4ος ΚΥΚΛΟΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΗΜΙΤΗΣ - ΗΧΗΤΙΚΟ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Τα "κινήματα επανατοπικοποίησης" ως επιτέλεση της αντί- παγκοσμιοποίησης: Προσεγγίζοντας νέες κινηματικές δράσεις και διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού