5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ

Παρασκευή 8 Μαίου 2015
7μμ στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης
Αριστοτέλους 29 - 3ος Όροφος

Πίσω από το Πάντειο

Τύπος: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ