4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)