ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σεμινάριο για την Κρίση

Στα πλαίσια μιας ευρύτερης ανάγκης ανάπτυξης του επιστημονικού διαλόγου για την κρίση, διοργανώνεται ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων με στόχο την κριτική διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να αναδειχθούν πολύπλευρες προσεγγίσεις πάνω στα ζητήματα της κρίσης, δίνοντας έμφαση στα αίτια και κυρίως στις επιπτώσεις, στο σύνολο των κοινωνικών δομών και κοινωνικών υποκειμένων. Πιο συγκεκριμένα, στο σεμινάριο αναλύονται οι ευρύτερες θεωρητικές και μεθοδολογικές προκλήσεις για τη διερεύνηση των μεταβολών που υφίστανται η ελληνική κοινωνία και τα κοινωνικά στρώματα, τόσο όσον αφορά τις συνθήκες ζωής όσο και τα νοήματα και τις συλλογικές δράσεις που αναπτύσσονται. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω τονίζεται η σημασία της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής και των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και ανθρωπιστικών επιστημών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε μια κοινωνία σε περιόδους κρίσης.

Οργανωτική Επιτροπή:

Σοφία Βιδάλη, Απόστολος Δεδουσόπουλος, Μαρίνα Μαροπούλου, Χρήστος Παπαθεοδώρου, Ελένη Πρόκου, Χριστόφορος Σκαμνάκης, Ιορδάνης Ψημμένος

Υλικό σεμιναρίου

Συνεργασία του διεπιστημονικού σεμιναρίου για την Κρίση με τον Δήμο Νέας Σμύρνης

Ιστορία και σκοποί:

Το «Διεπιστημονικό Σεμινάριο για την Κρίση», που διεξάγεται στο Πάντειο Πανεπιστημίο, επί πέντε συνεχή έτη, μέσα από τη διαρκή παρουσίαση και ανάλυση θεωρητικών, μεθοδολογικών και ερευνητικών πτυχών της Κρίσης, προσφέρει μια πολύτιμη υπηρεσία στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών και στην κατανόηση των επιπτώσεων από αυτή.

Η διεπιστημονική προσέγγιση, η ανάπτυξη ερωτημάτων και εργαλείων έρευνας και η συνέργεια των φοιτητών μας στις διαλέξεις, διαμόρφωσαν ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, πλούσιο στην επιστημονική αναζήτηση και την προοπτική ερευνητικής συνεργασίας.

Σε αυτή την πορεία διαλόγου και έρευνας προστίθεται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος η Εκπαίδευση Ενηλίκων σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι:

α) η διεύρυνση της συμβολής των κοινωνικών επιστημών στην ανάλυση της Κρίσης με φορείς και ομάδες πληθυσμού που δεν συνδέονται άμεσα με το ελληνικό πανεπιστήμιο.
β) η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας.
γ) η ανάπτυξη της καταγραφής των προβλημάτων καθημερινής διαβίωσης ενός πληθυσμού.

Η δομή του Σεμιναρίου Ενηλίκων:

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν, έχει διάρκεια 8 μήνες και αποτελείται από 3 κύκλους εκπαίδευσης:


Υλικό σεμιναρίου

Σεμινάριο για την Πολιτική Οικονομία του Μαρξ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε μη ειδικούς οικονομολόγους, με επιθυμία, όμως, να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την θεματολογία και τις βασικές έννοιες της Πολιτικής Οικονομίας του Μαρξ. Γίνεται κάθε δεύτερη Παρασκευή, εναλλασσόμενο με το Διεπιστημονικό Σεμινάριο για την Κρίση, στις 7μμ στον τρίτο όροφο, Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Αριστοτέλους 29, πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το Σεμινάριο είναι ανοικτό σε όλους.      

Υλικό σεμιναρίου