Β ΚΥΚΛΟΣ - 8ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ - ΤΑΣΟΣ ΝΥΦΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ -Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ

Παρουσίαση και συζήτηση για το
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥ
και το
ΓΛΥΠΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Κύκλος: