Β ΚΥΚΛΟΣ 6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΧΡ. ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ - ΕΥΦΡ. ΜΑΛΕΚΑΚΗ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: Ο ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ)