ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ο Κος Κάσδαγλης Χριστόφορος θα δώσει διάλεξη με τίτλο:
«Το ημερολόγιο ενός ανέργου»
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί ομιλία-παρουσίαση του πρώτου δημόσιου γλυπτού στην Ευρώπη με θέμα την
κοινωνικοοικονομική κρίση και τις συνέπειες της στον άνθρωπο και την κοινωνία, από τον δημιουργό του,
εικαστικό Κο Νυφαδόπουλο Τάσο μαζί με την Κα Φωτοπούλου Δήμητρα.
Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης, Αριστοτέλους 29, 3ος όροφος - Πάντειο
Πανεπιστήμιο και ώρα 6 μ.μ.
Θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση.

Τύπος: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ