3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ

Το 3ο Σεμιναριο θα γίνει Παρασκευή 3 Απριλίου, στις 7μμ.
Αιθουσα Βιβλιοθήκης
3ος Όροφος
Αριστοτέλους 29
Πίσω από το Πάντειο Πανεπιστημιο

ΘΕΜΑ: Το "μυστικό" του Κέρδους
Εισηγητής Απόστολος Δεδουσόπουλος

Όλοι-ες καλοδεχούμενοι-ες