Α ΚΥΚΛΟΣ - 9ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΑΣ και ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΥ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)