Α ΚΥΚΛΟΣ - 5ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)