Α ΚΥΚΛΟΣ - 3ο ΚΑΙ 4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)