2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ - ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)