Α ΚΥΚΛΟΣ - 8ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕΜΑΘΑΣ: ΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)