Β ΚΥΚΛΟΣ - 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΣΟΦΙΑ ΑΔΑΜ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ