1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕΜΑΘΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)