Β ΚΥΚΛΟΣ - 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ - ΛΙΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ: ΟΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)