Β ΚΥΚΛΟΣ - 3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β - ΛΙΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ: ΤΟ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ"