Α ΚΥΚΛΟΣ -6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΡΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ EMILE DURKHEIM (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ)