Α ΚΥΚΛΟΣ - 11ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)