Α ΚΥΚΛΟΣ - 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ: ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)