Α ΚΥΚΛΟΣ - 10ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ και ΚΡΙΣΗ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ)