Α ΚΥΚΛΟΣ 9ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΥ και ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΑΣ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ