Α ΚΥΚΛΟΣ -6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΑΡΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ EMILE DURKHEIM

Σχόλια

Πίσω από κάθε επίσημη μορφή οργάνωσης της κοινωνίας (manifest), κρύβεται και ένα ανεπίσημο δίκτυο λειτουργίας της (latent).

Το ανεπίσημο αυτό μέρος της κοινωνικής διαδικασίας, αποτελεί το θεμελιώδες πρόβλημα στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας, γιατί καθορίζει εν πολλοίς τη θέση των ανθρώπων στην «επίσημη» κοινωνία.

Δημιουργεί σχέσεις, αντιλήψεις, πρότυπα, ρόλους και αξίες, τα οποία παγιώνονται σε θεσμούς και δομές κοινωνικής στρωμάτωσης και εξουσίας - νομιμοποιώντας έτσι τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες και παράγοντας νέες.