2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Α. ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ