ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018*

Συνημμένο παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα διαλέξεων για το 2018. Τυχόν αλλαγές του προγράμματος θα δημοσιευθούν ως ανακοίνωση.  

Τύπος: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ