6ος ΚΥΚΛΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα των διαλέξεων των 'Διεπιστημονικών Σεμιναρίων για την Κρίση'.

Τύπος: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ