3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ - 4ος ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια

Λυπάμαι, αλλά εξ αιτίας σφάλματος, δεν υπάρχει το ηχητικό των παρουσιάσεων του Σεμιναρίου αυτού.